Logo Omkeere

Nieuws

14-04-2017: Sneak preview Op 1 mei is het FME World Tour evenement van Red Geographics en Tensing Bekijk onderstaand filmpje voor een sneak van mijn presentatie.

03-04-2017: Verhuisd

Per heden heeft Omkeere de beschikking over een eigen kantoor locatie in het bedrijfsverzamelgebouw De Ring. Met deze ontwikkeling is er weer een volgende stap gezet in de professionaliteit van Omkeere. Vanaf heden is het mogelijk om klanten te ontvangen op een representatieve locatie.

Het nieuwe adres is:
Weegschaalstraat 3, te Eindhoven.
Klik hier voor alle contactdetails.

Ik nodig u dan ook graag uit om (op afspraak) een keer een kopje koffie te komen drinken.

25-02-2017: Een modderige bedoening

GIS en baggeren lijkt misschien niet direct een logische combinatie, maar toch gaat het gebeuren. Vanaf komende week ondersteund Omkeere het bedrijf Beens Dredging bij het verzorgen van de as-built gegevens voor een project dat zij uitvoeren in opdracht van Waterschap Hollandse Delta. De werkzaamheden bestaan uit het combineren van een aantal gegevens in nieuwe bestanden en deze aanvullen met as-built gegevens na het baggeren.

De opdracht zal nog dit jaar worden afgerond.

08-02-2017: Het onderwijs in

Omkeere gaat vanaf de komende week de module GIS verzorgen voor de BBL-opleiding Landmeten van het Soma College. De module bestaat uit 12 avondlessen. Voor de module wordt door Omkeere ook nieuw lesmateriaal ontwikkeld. In de lessen zullen de diverse concepten die aan de basis van GIS liggen worden behandeld. Daarnaast worden de leerlingen ook ingewijd in ArcGIS van Esri en zullen ze kennismaken met FME en QGIS.

De BBL opleiding Landmeten is een twee jarige op leiding en de leerlingen zijn werkzaam bij een leerbedrijf.

01-01-2017: Omkeere 1 jaar!

Vandaag bestaat Omkeere 1 jaar! Een jaar geleden begonnen met een dag in de week met het idee komende twee jaar langzaam te groeien naar volledig zelfstandig. Hoe anders is het gelopen. In april kwamen een aantal gesprekken opgang die allen uitmonden in nieuwe contracten. Het resultaat: sinds 1 juli 2017 is Omkeere fulltime aan de gang. Met inmiddels zeven klanten en nog een aantal gesprekken die lopen.

Het wordt spannend wat 2017 allemaal gaat brengen!

02-12-2016: GIS ondersteuning

Vanaf de komende week verzorgt Omkeere GIS ondersteuning aan de Vermeulen Groep. De ondersteuning richt zich op het project onderhoud van wegen Rijkswaterstaat West Nederland Zuid – district Noord. Hierbij wordt de kwaliteit van de aanwezige gegevens beoordeeld en gedurende het project naar een hoger niveau getild.

Het project moet de basis gaan vormen voor een bredere inzet van GIS binnen de Vermeulen Groep. Het onderhoudsproject heeft een looptijd van drie jaar.

07-10-2016: Basiscursus FME

In opdracht van en in samenwerking met Red Geographics heeft Omkeere begin deze week twee dagen de cursus FME Desktop Basic gegeven. De cursus is gegeven aan vier medewerkers van Digireg op basis van het materiaal dat door Safe Software (de leverancier van FME) is samengesteld. Alle vier de kandidaten hebben de cursus goed afgerond.

De cursus was het eerste samenwerkingsproject tussen Red Geographics en Omkeere. Naar verwachting zullen er meer projecten gaan volgen.

04-07-2016: DTB verwerking

Met ingang van vandaag ben ik na een periode van twee maanden weer begonnen bij Boskalis. Daarbij gaan we verder waar we gebleven zijn, namelijk het leveren van ondersteuning bij het vervaardigen van DTB en helpen bij het standaardiseren van het werkproces. Dit keer met wat extra uitdaging, omdat het betreffende project eigenlijk al is afgerond.

De werkzaamheden worden op afroep uitgevoerd tot het einde van het jaar.

07-06-2016: Zwart goud

RRP is sinds vandaag een nieuwe opdrachtgever voor Omkeere. RRP staat voor Rotterdam-Rijn Pijpleiding en exploiteert twee hoge druk olieleidingen tussen Europoort en Duitsland. Voor RRP gaat Omkeere een aantal taken uitvoeren waarbij de focus ligt op het in productie brengen van het GIS dat ze daar gebruiken. Daarmee wordt gedoeld op het op orde brengen van de data, opleiden van medewerkers om met het gekozen platform om te kunnen gaan en het inrichten van een standaard proces voor as-built verwerking.

De opdrachten is deze week gestart en heeft een doorlooptijd van een half jaar met een gemiddelde inzet van 3 dagen in de week.

06-06-2016: Geconfigureerd

Vandaag is Omkeere met een nieuwe klus gestart. Of eigenlijk zelfs twee nieuwe klussen! Voor Besix is gestart met het ondersteunen van het CMDB op de projecten Sluis Limmel en Traverse Dieren. Deze ondersteuning bestaat uit aanmaken, bijhouden en leveren van de geografische representaties die onderdeel uit maken van het CMDB.

De opdrachten zijn deze week gestart en hebben een doorlooptijd van 2 jaar met een gemiddelde inzet van een dag in de week.

CMDB is een afkorting en staat voor Configuratie Management DataBase. In deze database wordt een configuratie bijgehouden, in dit geval van een tweetal projecten. Deze configuratie toont de actuele staat van de objecten binnen het project. Voor deze projecten heeft de opdrachtgever een datamodel voorgeschreven (de OTL) waar de objecten in het CMDB aan moeten voldoen

31-05-2016: Full-time

Na een half jaar een dag in de week met Omkeere bezig te zijn geweest, wordt nu de grote stap gezet. Vanaf 1 juli a.s. ga ik mij full-time richten op Omkeere en neem ik afscheid van de Heijmans organisatie.

Er zal per direct gestart worden met twee nieuwe opdrachten waar binnenkort meer nieuws over op de site komt te staan.

08-02-2016: Aan het werk

De eerste opdracht is binnen!

Ik ga een dag in de week Boskalis ondersteunen bij het vervaardigen van DTB voor verschillende projecten en het inrichten van hun standaard werkproces voor het maken van DTB. Voorlopig is het een opdracht voor een dag in de week voor een langere periode.

DTB staat voor Digitaal Topografisch Bestand en is een dataset die door Rijkswaterstaat wordt bijgehouden voor hun droge en natte areaal. Het bestand bevat een beschrijving van hun areaal in punten, lijnen en vlakken.

01-01-2016: Gestart!

Het is zover, 1 januari 2016 is geweest en ik ben officieel gestart. Een spannend moment, want hoe ik ga ik mijn opdrachten verwerven en wat komt er nu allemaal bij kijken. Ik kon al direct starten met het verwerven van mijn eerste opdracht, die waarschijnlijk begin februari gaat starten. Tot die tijd wil ik me richten op het opzetten van mijn eigen administratieve systeem. Waarom ik dat niet over laat aan anderen (die er verstand van hebben) of een systeem inkoop? Heel simpel, ik wil weten wat ik doe, wat zijn mijn verplichtingen en wat houdt bijvoorbeeld een aangifte inkomstenbelasting in. Op het moment dat ik dat zelf al heb uitgezocht, is het nog maar een kleine stap om het zelf bij te houden. Daarnaast heb ik van veel anderen (die de administratie wel uitbesteden) al begrepen dat ook zij nog veel zelf moeten bijhouden. De eerste opdracht? Die ligt in het infra vakgebied en richt zich enerzijds op de vervaardiging van DTB en anderzijds op het opzetten van een gestandaardiseerd werkproces. Werkzaamheden die veel lijken op hetgeen ik in het verleden al eens bij Heijmans heb gedaan. Spannende momenten, met veel nieuwe uitdagingen. Ik heb er zin in!