Logo Omkeere B.V.

Over Omkeere B.V.

De naam Omkeere bestaat uit twee delen, te weten 'Om' en 'keere'. Om staat daarbij voor 'omdenken', op een andere manier naar vraagstukken kijken: antwoord willen geven op de vraag achter de vraag. Het tweede deel, Keere, verwijst naar Pieter van der Keere, een kartograaf uit de 16e en 17e eeuw. Kartografen in die tijd moesten pragmatisch en creatief zijn bij het maken van hun kaarten. Dit zijn ook de uitgangspunten van Omkeere. Omkeere denkt mee vanuit het klantperspectief.

Omkeere B.V. is actief in het geo-informatie en geo-ict domein. Het doel van Omkeere B.V. om nieuwe toepassingen te zoeken in bestaande domeinen en bestaande toepassingen naar nieuwe domeinen te brengen. Om dat doel te bereiken, ondersteund Omkeere B.V. bedrijven en projecten bij het vervaardigen van datasets, het inrichten van werkprocessen en het opzetten van (eigen interne) dienstverlening. Binnen Omkeere B.V. is er veel ervaring met GIS toepassingen in relatie met integraal ontwerp, uitvoering, 3D, kabels en leidingen, planning, Asset Management, inspecties en Configuratie Management.
Binnen Omkeere B.V. wordt ondermeer gewerkt met het gehele ArcGIS platform, QGIS, FME en Autodesk software.

qgis logo Omkeere B.V. vindt het belangrijk om onafhankelijk te kunnen zijn als adviseur op het gebied GIS en daarmee de meest passende advies te kunnen geven voor een specifieke situatie. Binnen Omkeere B.V. wordt er dan ook gewerkt met zowel commerciele als open software. Om de ontwikkeling en het gebruik van open software te promoten is Omkeere B.V. sponsor van het QGIS project.

De oprichter en eigenaar van Omkeere is Lars de Vries. Tussen 2008 en 2016 was Lars als GIS adviseur werkzaam bij Heijmans. Hier heeft hij van nul af aan geholpen bij het opbouwen van de GIS-afdeling. Daarvoor heeft hij drie jaar bij Kadaster Ruimte & Advies gewerkt als assistent projectleider, waarbij hij als onafhankelijk adviseur de ruilverkavelingscommissie adviseerde in de bezwarenbehandeling in ruilverkavelingsprojecten. Daarbij heeft hij GIS (MapInfo) ingezet om de bezwaren te toetsen en te beoordelen. Voor zijn tijd bij het Kadaster heeft hij nog een jaar als maatvoerder gewerkt bij GeoCensus, thans onderdeel van de Prisma Groep.